Dansk Bilproduktion — Bil- og samlefabrikker i det 20. århundrede

499,00 kr

INDUSTRIHISTORIE – KULTURHISTORIE - SAMFUNDSHISTORIE

Dansk bilproduktion
Bil- og samlefabrikker i det 20. århundrede.

Af: Erich Karsholt

Det er en udbredt opfattelse, at der ikke er produceret biler i Danmark… Men det omvendte er realiteterne: Næsten en million biler er det blevet til! Nu kommer bogen der belyser denne side af dansk industrihistorie og bilkultur.

I de to første årtier af 1900-tallet skete en revolutionerende udvikling af ikke blot selve bilen, men også omkring fremstillingen, der gik fra håndværksmæssig tilvirkning af få enheder til masseproduktion. De danske forsøg på en bilindustri kom ikke over begynderstadiet, før de udenlandske bilfabrikker viste deres styrke. Til gengæld betød bilernes voksende udbredelse at der opstod fordele ved at samle bilerne lokalt. 

Især samlefabrikker etableret af Ford Motor Company (1919) og General Motors (1924) fik stor betydning, bl.a. ved at vise dansk industri, hvorledes amerikansk organisering og produktivitet fungerede. Efterfølgende blev flere samlefabrikker etableret, således at der i Danmark gennem årene er blevet samlet over 40 forskellige bilmærker. 

I mellemkrigsårene blev hovedparten af alle biler til det danske marked samlet på de danske samlefabrikker. Under besættelsen holdt fabrikkerne beskæftigelsen oppe gennem bl.a. fremstilling af gasgeneratorer - og arbejde for besættelsesmagten.

I efterkrigstiden voksede produktionen gennem 1950'erne, hvor der også var toldfordele ved at samle bilerne herhjemme, men fabrikkerne var i længden for små, ligesom øget frihandel gjorde det urentabelt. Samlefabrikkerne lukkede én efter én i løbet af 1960’erne. Den sidste samlefabrik, General Motors på Nørrebro i København, lukkede i 1974.

Fra hele biler til bildele

Der blev i Danmark samlet ca. 920.000 biler. Til sammenligning blev der i sidste århundrede fremstillet ca. 10.000 biler af danske bilmærker. 4.000 af bilerne var erhvervskøretøjer af mærket Triangel, der blev fremstillet på De Forende Automobilfabrikker i Odense mellem 1918-1958, indtil fabrikken måtte overgive sig til udenlandske bilfabrikkers masseproduktion. 

Også Mini-El - kendt som Ellerten - nåede at blive fremstillet i 4.000 eksemplarer. Så flyttede produktionen til udlandet. Til gengæld gør Danmark sig i dag gældende som underleverandør af bildele i stor skala. Danske industrivirksomheder eksporterer bildele for omkring fire milliarder kr. til verdens bilindustri. Derfor kører der massevis af biler rundt med OE-dele Made in Denmark. 

Så vi er stadig med på vognen! Og hvem ved, måske står vi overfor nye muligheder. Trods tidligere tiders manglende økonomisk succes med bilproduktion i Danmark, kan det forventede skift væk fra fossile brændstoffer, udviklingen indenfor selvkørende biler og helt nye transportformer, give inspiration til innovationer, så Danmark igen kan gøre sig gældende indenfor bilproduktion i større skala - og realisere den drøm, der har eksisteret herhjemme siden begyndelsen af 1900-tallet. 

Der er tale om et stykke industrihistorie, der endnu ikke er blevet analyser og beskrevet. Bogen baserer på et stort antal kilder og samtaler med danskere, der har arbejdet på bilfabrikkerne. Bogen indeholder desuden mere end 1.000 foto og illustrationer.