Danmarks Søer Søerne i Nordjyllands og Viborg Amter

Strandbergs Forlag

6. bind i serien om søerne i Danmark. Med oplysninger om fiskebestand, udsætninger, fangster, dybdeforhold, fugleliv, omgivende natur, historie, miljø m.v. Her er området Nordjylland. Illustreret med dybdekort og fotos.

499,00 kr